Sociaal leren

SOCIAAL

Leren van en met elkaar is belangrijk in het leerproces. Vanuit interactie worden kennis en vaardigheden verdiept en nieuwe  inzichten opgebouwd.

Samen werken

  • Leerlingen werken actief samen met andere leerlingen

Van elkaar leren

  • Leerlingen leren van andere leerlingen

Met elkaar leren

  • Leerlingen leren actief samen met andere leerlingen