Zelfontdekkend leren

ZELFONTDEKKEND

Leerlingen gaan zelf op onderzoek uit om tot nieuwe inzichten en besluiten te komen.

Onderzoeken: vanuit een fenomeen of probleem

  • Formuleren van een onderzoeksvraag (hypothese).
  • Onderzoek uitvoeren (experiment of observatie).
  • Resultaten vastleggen (grafiek, schema, tekst,…).
  • Resultaten analyseren en interpreteren.
  • Conclusie formuleren.

Opzoeken: informatie verwerven en verwerken leidt tot een actieve opdracht

  • Bronnen gebruiken (boeken, websites,…).
  • Personen raadplegen (experten, getuigen, enquêtes,…).
  • Excursies (stadsbezoek, externe expertisecentra, musea,…).