Zelfreflecterend leren

ZELFREFLECTEREND

In het leerproces stimuleren we de leerling om te reflecteren wie hij is, wat hem motiveert, wat hem gemakkelijk afgaat en waar nog uitdagingen liggen. Op die manier leert de leerling zijn leerproces te evalueren, bij te sturen en positieve studiekeuzes te maken.

Opdrachten die opgebouwd zijn vanuit criteria die zelfreflectie stimuleren.

  • De leerling kent vooraf gekende reflectiecriteria voor de opdracht.
  • De leerling krijgt binnen de opdrachten ruimte om te reflecteren.

Verantwoordelijk voor de evaluatie

  • De leerling kent de evaluatiecriteria van opdrachten.
  • De leerling bepaalt mee de evaluatiecriteria.
  • De leerling pas de evaluatiecriteria toe en doet aan zelfreflectie.

De leerlingen passen verschillende evaluatievormen toe

  • De leerling doet aan zelfevaluatie (leerlingen staan stil bij hun werking).
  • De leerling doet aan peerevaluatie (leerlingen geven elkaar feedback).
  • De leerling doet aan groepsevaluatie (leerlingen staan stil bij hun werken in groep).