Zelfregulerend leren

ZELFREGULEREND

Leerlingen worden uitgedaagd om taken en opdrachten zelf te plannen en te organiseren vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. De leerling onderneemt zelf initiatieven, toont doorzettingsvermogen en past zijn leerproces aan. Hierdoor vormt hij de basis voor levenslang leren.

Verantwoordelijk voor het eigen leren

  • De leerling beheert zijn leertijd.
  • De leerling organiseert taken: hij plant, voert uit en stuurt bij.

Verantwoordelijk voor het curriculum

  • De leerling kiest mee taken, leerinhouden en doelen.